Εκκίνηση Προγράμματος

Jump to navigation Jump to search


Cardmanager 1.png
Με την εκκίνηση το πρόγραμμα ζητάει το όνομα χρήστη και τον κωδικό(password). Εξ ορισμού το όνομα χρήση είναι admin και ο κωδικός 123. Μετά την πρώτη είσοδο μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα δύο πεδία (στο κεφάλαιο «Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού» μπορούμε να δούμε τον τρόπο).


2.png
Αφού έχουμε συνδέσει στον υπολογιστή την συσκευή "NEMESIS USB", πατάμε το πλήκτρο αναζήτηση συσκευών και επιλέγουμε το πεδίο "NEMESIS RTC". Τώρα έχουμε συνδέσει το πρόγραμμα Card Manager με την συσκευή εγγραφής καρτών!