Προγραμματισμός κλειδιών

Jump to navigation Jump to search

WriteBtn.png

Οι κάρτες προκειμένου να ανοίξουν ένα δωμάτιο, χρειάζονται προγραμματισμό. Αυτό σημαίνει ότι για το δωμάτιο που θέλουμε να ανοίξουμε, θα πρέπει να εγγράψουμε μια κάρτα με τον αριθμό δωματίου και τις επιπλέον προσβάσεις που θα έχει ο κάτοχός της.

Για παράδειγμα, περιμένουμε έναν πελάτη στο δωμάτιο «001». Παρακάτω αναφέρονται τα βήματα για τον προγραμματισμό της εν λόγω κάρτας.

Πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, τοποθετούμε την κάρτα που επιθυμούμε να προγραμματίσουμε στην υποδοχή του μηχανήματος «USB NEMESIS»

WriteKey1.png

1ο Βήμα

Από την γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε την λειτουργία «Προγραμματισμός κλειδιών» και μας εμφανίζεται το διπλανό πλαίσιο.

Επιλέγουμε το πεδίο «Συνέχεια»

Writekey2.png

2ο Βήμα

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μας ζητάει να επιλέξουμε από ποιό μηχάνημα θα γίνει ο προγραμματισμός της κάρτας.

Η επιλογή είναι το «USB NEMESIS», ωστόσο αν διαθέτουμε πάνω από ένα μηχάνημα προγραμματισμού διαλέγουμε αυτό στο οποίο έχουμε τοποθετήσει την κάρτα που θα προγραμματίσουμε.

Writekey3.png

3ο Βήμα

Είμαστε πλέον έτοιμοι να δηλώσουμε τις πληροφορίες του πελάτη.

Κάνουμε κλίκ στο πεδίο «κλειδί πελάτη 1» και συνεχίζουμε στο επόμενο βήμα.

Writekey4.png

4ο Βήμα

Σε αυτό το σημείο θα κληθούμε να δηλώσουμε για ποιό δωμάτιο θα προγραμματιστεί η κάρτα μας.

Εμείς στο παράδειγμά μας έχουμε το δωμάτιο «001». Στο πεδίο «Άτομα» δηλώνουμε τον αριθμό των ατόμων που θα μείνουν σε αυτό το δωμάτιο και με την επιλογή «Συνέχεια» πάμε παρακάτω.

Writekey5.png

5ο Βήμα

Σε αυτό το σημείο, δίνουμε στην κάρτα μας πρόσβαση στους χώρους που επιθυμούμε.

Εκτός από την πρόσβαση στο δωμάτιο, ο ένοικος μπορεί να έχει πρόσβαση και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου ή να έχει πρόσβαση για παράδειγμα στο εστιατόριο ή στο parking.

Writekey6.png

6ο Βήμα

Αφού έχουμε εκτελέσει επιτυχώς από όλα τα παραπάνω βήματα, με την επιλογή «Συνέχεια» η κάρτα μας είναι έτοιμη για χρήση και ο πελάτης μας μπορεί να την χρησιμοποιήσει άμεσα!