Γραμμή κατάστασης (Status Bar)

Jump to navigation Jump to search
StatusBar.png
Εικονίδιο περιγραφή
Talos-toolbar-rooms.png
αριθμός συνδεδεμένων / συνολικός αριθμός (στην εικόνα έχουμε 0/0, άρα δεν έχουμε εγκαταστασήσει κανένα δωμάτιο. Για οδηγίες καταχώρισης δωματίων δείτε στη Σύνδεση συσκευών)
Talos-toolbar-dirty.png
χρόνος μέχρι την αυτόματη αλλαγή κατάστασης των δωματίων σε μη-καθαρά (η ώρα ρυθμίζεται από το παράθυρο των ρυθμίσεων)
Talos-toolbar-terminals.png
Εμφάνιση συνδεδεμένων τερματικών προγραμμάτων (κάνοντας κλικ ανοίγει το παράθυρο τερματικών - εκεί μπορείτε να ρυθμίσετε και τη σύνδεση Android Τερματικών)
Talos-toolbar-cpu.png
Ένδειξη χρήσης του επεξεργαστή (CPU)
Talos-toolbar-nemesis-discon.png
Ένδειξη σύνδεσης συσκευής Nemesis (στην εικόνα φαίνεται ότι δεν έχει συνδεθεί Nemesis)
Talos-toolbar-user.png
Ένδειξη κατηγορίας χρήστη σε Πολυχρηστικό σύστημα (στην εικόνα φαίνεται ότι δεν έχει συνδεθεί κάποιος χειριστής). Δείτε σχετικά και στο παράθυρο των ρυθμίσεων
Talos-toolbar-language.png
Επιλογή γλώσσας μηνυμάτων/κουμπιών κλπ (GUI) - υποστηρίζονται Ελληνικά, Αγγλικά και Γερμανικά.