Ανάγνωση κλειδιών

Jump to navigation Jump to search

ReadBtn.png

Σε αυτήν την λειτουργία, έχουμε την δυνατότητα να «διαβάσουμε» μια κάρτα και να δούμε τι πληροφορίες έχει. Δηλαδή, ποιό δωμάτιο ανοίγει, σε ποιούς χώρους έχει πρόσβαση. Επίσης μπορούμε να πληροφορηθούμε σχετικά με το εάν είναι κάρτα προσωπικού (με αυτήν την περίπτωση θα ασχοληθούμε σε άλλο κεφάλαιο). Πριν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, τοποθετούμε την κάρτα που επιθυμούμε να «διαβάσουμε» στην υποδοχή του μηχανήματος USB NEMESIS

1ο Βήμα

Από την γραμμή εργαλείων, επιλέγουμε την λειτουργία «Ανάγνωση κλειδιού από NEMESIS» και μας εμφανίζεται το διπλανό πλαίσιο.

Επιλέγουμε το πεδίο «Συνέχεια»

ReadKey1.png
2ο Βήμα

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα μας ζητάει να επιλέξουμε από ποιό μηχάνημα θα γίνει η ανάγνωση της κάρτας.

Η επιλογή είναι το USB NEMESIS, ωστόσο αν διαθέτουμε πάνω από ένα μηχάνημα προγραμματισμού διαλέγουμε αυτό στο οποίο έχουμε τοποθετήσει την κάρτα που θα «διαβάσουμε».

ReadKey2.png
3ο Βήμα

Εμφανίζονται οι πληροφορίες που είναι καταχωρημένες στην κάρτα.

Αριθμός δωματίου, όνομα ενοίκου, πλήθος ατόμων και παροχές/προσβάσεις.

ReadKey3.png
Σημειώσεις
* Εάν με τοποθετημένη κάρτα στη συσκευή Nemesis πατηθεί το μπουτόν που υπάρχει πάνω στη συσκευή, γίνεται αυτόματα ανάγνωση της κάρτας και στη κάτω δεξιά γωνία της οθόνης εμφανίζεται μήνυμα με το αποτέλεσμα της ανάγνωσης. KeyInfo.png
* Εάν χρησιμοποιείται συσκευή προγραμματισμού καρτών τύπου Nemesis-Display USB (όπως στη διπλανή εικόνα) τότε γίνεται αυτόματη ανάγνωση όταν πλησιάσουμε κάποια κάρτα στη συσκευή NemesisDisplay.png NemesisDisplayKey.png