Χώροι στάθμευσης (parking)

Revision as of 17:28, 5 May 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Module το οποίο τοποθετείται σε χώρους στάθμευσης με σκοπό την ελεγχόμενη είσοδο σε πελάτες με την κάρτα του δωματίου