Σύνδεση συσκευών

Jump to navigation Jump to search
Search-devices.png

Αφού ανοίξουμε το πρόγραμμα επιλέγουμε το εικονίδιο που επισημαίνεται στο κόκκινο πλαίσιο με το όνομα «Ρυθμίσεις Δικτύου» της ακόλουθης εικόνας

Tcpip-setup.png

Με την επιλογή της παραπάνω λειτουργίας, εμφανίζεται το παράθυρο TCP/IP Setup:

Στο παράθυρο αυτό μπορούμε να αναζητήσουμε τις συσκευές που είναι εγκατεστημένες στο τοπικό δίκτυο και να τις ρυθμίσουμε ώστε να συνδέονται στο πρόγραμμα TalosNet.

Search.png

Πατώντας το κουμπί «Αναζήτηση συσκευών» μας εμφανίζονται όλες οι συσκευές των δωματίων που βρίσκονται σε λειτουργία (έχουν τροφοδοσία ρεύματος και είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο).

Found-one.png

Στο παράδειγμα της διπλανής εικόνας εμφανίζεται ένα και μοναδικό NEO δωμάτιο, με χαρακτηριστικά (MAC=00-20-4A-B6-D6-72, IP=192.168.1.88, Ver=7.86) τα οποία είναι χρήσιμα στον τεχνικό εγκατάστασης προκειμένου να ταυτοποιήσει το module δωματίου και να κάνει την αντιστοίχιση με το δωμάτιο στο οποίο έχει τοποθετηθεί στον ηλεκτρολογικό του πίνακα.

Σημείωση: Αν στην στήλη “Δωμάτια ή Συσκευές” εμφανιζόταν κάποιος αριθμός δωματίου, τότε η συσκευή που βρέθηκε θα ανήκε σε γνωστό δωμάτιο και αυτό θα σήμαινε ότι ήδη είχε γίνει ρύθμιση και αντιστοίχιση με πραγματικό δωμάτιο.
Set-device.png

Το επόμενο βήμα, είναι η επιλογή (μαρκάρουμε το checkbox που βρίσκεται αριστερά από την ένδειξη *** ΝΕΟ ***) και ρύθμιση της συσκευής πατώντας το κουμπί «Set device».

Παρατηρήσεις
1. Αν είχαμε εντοπίσει πολλά νέα δωμάτια, θα μπορούσαμε να τα επιλέξουμε όλα και να εκτελέσουμε τη διαδικασία της ρύθμισης μαζικά.
2. Η παραπάνω διαδικασία δεν βλάπτει να γίνεται και σε συσκευές που έχουν ήδη αντιστοιχηθεί με δωμάτια (δηλαδή αν αντί για ** ΝΕΟ ** εμφανιζόταν αριθμός δωματίου)

Αν όλα έχουν πάει καλά στην παραπάνω διαδικασία, τότε κλείνοντας το παράθυρο TCP-IP SETUP, η συσκευή θα έχει ρυθμιστεί και θα προσπαθεί να συνδεθεί στο πρόγραμμα TalosNet.

List-new-devices.png

Αν πρόκειται για νέο δωμάτιο (μη καταχωρημένο στο πρόγραμμα), τότε στο κυρίως παράθυρο, πάνω αριστερά στην εργαλειοθήκη, θα ανάψει η ένδειξη στο κουμπί με το αστεράκι New-devices-enabled.png. Πατώντας το αστεράκι, ανοίγει το παράθυρο με τη λίστα νέων συσκευών στο δίκτυο, στην οποία θα φαίνεται η συσκευή που μόλις ρυθμίσαμε (η συσκευή προσπαθεί να συνδεθεί στο TalosNet αλλά δεν μπορεί επειδή ακόμα δεν έχει αντιστοιχηθεί με κάποιον αριθμό δωματίου):

Room num enter.png

Για να αντιστοιχίσουμε την συσκευή σε έναν αριθμό δωματίου, πρώτα επιλέγουμε τη γραμμή της συσκευής στον πίνακα και πατάμε ENTER ή διπλό κλικ. Στο μικρό παραθυρο που ανοίγει, συμπληρώνουμε τον αριθμό δωματίου ο οποίος δεν θα πρέπει να υπάρχει καταχωρημένος σε άλλο δωμάτιο στο πρόγραμμα.

Room num save selected.png

Μετά την απόδοση μοναδικού αριθμού στη συσκευή, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί “Αποθήκευση επιλεγμένου” και να κλείσουμε το παράθυρο της λίστας νέων συσκευών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν σε κάποιο δωμάτιο το οποίο είναι ήδη καταχωρημένο στο πρόγραμμα (δηλαδή έχει γίνει κάποια στιγμή η παραπάνω διαδικασία), χρειαστεί να αντικαταστήσουμε το module επειδή χάλασε, τότε δε θα χρειαστεί να αποδώσουμε νέο αριθμό. Στο παράθυρο αυτό, αφού επιλέξουμε την γραμμή της συσκευής, θα πατήσουμε "Αντικατάσταση υπάρχοντος", θα επιλέξουμε τον αριθμό δωματίου από τη λίστα που θα εμφανιστεί και έτσι θα διατηρηθούν και τα κλειδιά/κάρτες.
Connected room.png

Στο κυρίως παράθυρο του προγράμματος, θα εμφανιστεί μία γραμμή για το νέο δωμάτιο και η συσκευή θα συνδεθεί με το πρόγραμμα (θα το καταλάβουμε από την απουσία της ένδειξης με το ανενεργό μπριζάκι) Disconnected-room.png

Για ένα δωμάτιο που έχει συνδεθεί στο πρόγραμμα, εμφανίζονται πληροφορίες όπως θερμοκρασία δωματίου, ποιος βρίσκεται μέσα (πελάτης / υπάλληλος / master), συναγερμοί, κατάσταση φώτων / airc / miniBar, κατάσταση καθαρό/μη-καθαρό, ένδειξη DoNotDisturb (DND) / MakeMyRoom, στοιχεία πελάτη αν είναι νοικιασμένο, τα κλειδιά/κάρτες που έχουν φτιαχτεί κ.α.

Περισσότερα για τις παραπάνω ενδείξεις στη σελίδα Monitor