Κλειδιά

Jump to navigation Jump to search
Key12-local.png
απλό κλειδί πελάτη που γράφτηκε με τοπικό προγραμματισμό
Key3-local.png
κλειδί ασφαλείας (Νο 6) το οποίο γράφτηκε με τοπικό προγραμματισμό
Key12.png
απλό κλειδί πελάτη (Νο 1,2,3,4,5,7 - πλήθος έξι κλειδιά) - ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ με checkout του πελάτη (αυτή είναι η προκαθορισμένη επιλογή στις ρυθμίσεις - μπορεί όμως και να αλλάξει έτσι ώστε τα κλειδιά/κάρτες να μην διαγράφονται από το δωμάτιο, αν και δεν προτείνεται επειδή υπάρχει πιθανότητα κάποιοι πελάτες να τα παίρνουν μαζί τους φεύγοντας ή να μην τα παραδίδουν όλα με το πρόσχημα ότι τα έχασαν)
Key3.png
κλειδί ασφαλείας (Νο 6) - δεν διαγράφεται με αποχώρηση πελάτη. Συνιστούμε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο κλειδί για κάθε δωμάτιο ώστε σε περίπτωση που δεν μπορείτε να δημιουργήσετε κλειδιά πελατών (π.χ. χάλασε το Nemesis), τότε να δίνονται αυτά τα κλειδιά στους πελάτες μέχρι να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία
Key pending.png
κλειδί το οποίο αναμένεται να καταχωρηθεί στο δωμάτιο, αλλά ακόμα δεν έγινε αποστολή των δεδομένων του (αν αυτό διαρκεί πολύ, τότε ίσως υπάρχει πρόβλημα στον controller του δωματίου)
Empty key.png
Key1 extra.png
κλειδί άλλου δωματίου (στο οποίο εμφανίζεται με το χρώμα Key epikefalis simple.png), που ανοίγει και το δωμάτιο στο οποίο εμφανίζεται
Key epikefalis.png
κλειδί αυτού του δωματίου, που ανοίγει και άλλο δωμάτιο (στο οποίο εμφανίζεται με το χρώμα Key1 extra simple.png)
Κατηγορίες κλειδιών
Ένδειξη μέσα/έξω μπρίζας
Talos room internal external.png
Περιγραφή
Talos-Customer.png Πελατών Είναι τα κλειδιά που καταχωρούνται στις θέσεις 1,2,3,4,5,7 του controller και εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα Key12 simple.png στο παράθυρο Monitor των δωματίων
Ασφαλείας Είναι κλειδί πελάτη, το οποίο γράφεται στην θέση 6 στον controller και εμφανίζονται με πράσινο χρώμα Key3 simple.png στο παράθυρο Monitor των δωματίων
Talos-Cleaner.png Καμαριέρας Είναι κλειδιά προσωπικού, τα οποία ανοίγουν τις πόρτες όλων των δωματίων του ξενοδοχείου συνολικά 999 τέτοια κλειδιά δεν ανήκουν στα 7 κλειδιά που εμφανίζονται στον πίνακα Monitor των δωματίων
Talos-worker.png Συντηρητή Είναι κλειδιά προσωπικού, τα οποία ανοίγουν τις πόρτες όλων των δωματίων του ξενοδοχείου
Talos-master.png Master Είναι κλειδιά προσωπικού, τα οποία ανοίγουν τις πόρτες όλων των δωματίων του ξενοδοχείου
Talos-Cleaner.png
Talos-worker.png
Δικτυακά Είναι κλειδιά προσωπικού, τα οποία ανοίγουν συγκεκριμένα δωμάτια και για συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητη η εκτέλεση του προγράμματος TalosNet (το άνοιγμα της πόρτας γίνεται από το πρόγραμμα αν το συγκεκριμένο κλειδί το δικαιούται για το συγκεκριμένο δωμάτιο.) - Τα κλειδιά αυτά δεν αποθηκεύονται στο module του δωματίου
Τοπικός προγραμματισμός

Κάποιες φορές, για διάφορους λόγους, μπορεί το πρόγραμμα TalosNet να μην εκτελείται, ή ίσως να έχει χαλάσει η συσκευή Nemesis.

Το σύστημα επιτρέπει τη δημιουργία κλειδιών/καρτών onDoor (πάνω στην πόρτα των δωματίων).

Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω.

Όταν βάζουμε την κάρτα "Master" αναβοσβήνουν τα φωτάκια στον εξωτερικό διακόπτη

  1. Βάζουμε την "Master"
  2. Βγάζουμε την "Master"
  3. Βάζουμε την κάρτα που θέλουμε να γράψουμε.
  4. Πατάμε παρατεταμένα το "Do not Disturb"
Info.pngΌταν αναβοσβήνουν τα φωτάκια "Door open - Occupied" ταυτόχρονα, το σύστημα είναι έτοιμο να γράψει κάρτα "καμαριέρας"
Info.pngΌταν αναβοσβήνουν τα φωτάκια "Occupied - Do not Disturb" ταυτόχρονα, το σύστημα είναι έτοιμο να γράψει κάρτα "συντηρητή"


Όταν αναβοσβήνει μόνο τo
Φωτάκι γράφουμε κάρτα
Open Door χρήστη 1 (user 1)
Occupied χρήστη 2 (user 2)
Do not Disturb χρήστη 3 (user 3)