Ημερολόγιο συμβάντων

Revision as of 11:08, 15 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Talos-history.png

Με το ημερολόγιο συμβάντων έχουμε την δυνατότητα να αντλήσουμε πληροφορίες για το κάθε δωμάτιο ξεχωριστά. Στην γενική της μορφή η λειτουργία καταγράφει τις εισόδους στο δωμάτιο που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί από ενοίκους, καμαριέρες, προσωπικό, υπεύθυνο ξενοδοχείου κλπ., τα τεχνικά προβλήματα, τους συναγερμούς που ίσως έχουν χτυπήσει σε κάποιο δωμάτιο, αν το δωμάτιο έχει καθαριστεί ή όχι.