Ανάγνωση Κάρτας

Revision as of 19:27, 9 October 2019 by Vera (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE: Ανάγνωση Κάρτας}} {{TxtImg| Με την επιλογή ανάγνωση κάρτας βλέπουμε σε ποιόν ανήκει η κάρτα...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Cardmanager 12.png
Με την επιλογή ανάγνωση κάρτας βλέπουμε σε ποιόν ανήκει η κάρτα, για ποιό διάστημα είναι ενεργή, καθώς και τις προσβάσεις που επιτρέπονται στον κάτοχό της. Για παράδειγμα εαν η κάρτα ανήκει σε έναν ένοικο θα σας εμφανίσει τα παρακάτω: