Ανάγνωση Κάρτας

Jump to navigation Jump to search

Με την επιλογή ανάγνωση κάρτας βλέπουμε σε ποιόν ανήκει η κάρτα, για ποιό διάστημα είναι ενεργή, καθώς και τις προσβάσεις που επιτρέπονται στον κάτοχό της.

Για παράδειγμα, εάν η κάρτα ανήκει σε έναν "ένοικο" θα εμφανιστεί επιλεγμένες οι προσβάσεις που φαίνονται στην πρώτη εικόνα, ενώ αν ανήκει σε "υπάλληλο" οι προσβάσεις και οι επιλογές θα είναι διαφορετικές, όπως φαίνονται στην δεύτερη εικόνα.