Εγκατάσταση Προγράμματος

Jump to navigation Jump to search


Card manager install 1.png
Για την εγκατάσταση του προγράμματος Teletechnika Card Manager θα χρειαστούμε τα τρία αρχεία που προμηθεύει η εταιρεία.


Από το αρχείο CDM 2.08.24 WHQL Certified κάνουμε εξαγωγή των αρχείων στον δίσκο όπως φαίνεται παρακάτω:

Στη συνέχεια πρέπει να εγκαταστήσουμε τον ftdi driver (υποστηρικτικός μηχανισμός για τη συσκευή NEMESIS).

Ανοίγουμε το αρχείο CMD21218_Setup (είναι συμπιεσμένο) και εκτελούμε το Setup.exe

Έχουμε πλέον εγκαταστήσει τους drivers. Τελευταίο βήμα είναι να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα Card Manager επιλέγοντας το 1ο αρχείο (CardManager_vX.X.X)