Ιστορικό Δεδομένων

Revision as of 09:36, 15 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Με την λειτουργία ιστορικού δεδομένων προβάλλεται η κίνηση που έλαβε χώρα σε κάθε δωμάτιο, απλά επιλέγοντας τον αριθμό δωματίου για το οποίο επιθυμούμε να αντλήσουμε πληροφορίες

Παράδειγμα ιστορικού