Διαγραφή Κάρτας

Revision as of 09:18, 15 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Cardmanager 14.png
Η λειτουργία διαγραφής καρτών είναι πολύ απλή. Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που είχε καταχωρημένα και πλέον δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν χώρο με αυτήν την κάρτα.