Διαγραφή Κάρτας

Jump to navigation Jump to search


Cardmanager 14.png
Η λειτουργία διαγραφής καρτών είναι πολύ απλή. Διαγράφονται όλα τα δεδομένα που είχε καταχωρημένα και πλέον δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν χώρο με αυτήν την κάρτα.