Καταχώριση Υπαλλήλων

Revision as of 10:45, 15 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


3.png
Μετά την είσοδο καταχωρούμε τους υπαλλήλους δηλαδή δηλώνουμε τα στοιχεία τους (όνομα, επίθετο), τις ιδιότητές τους καθώς και τους χώρους στους οποίους μπορούν να έχουν πρόσβαση. Πηγαίνοντας στο πεδίο Δεδομένα επιλέγουμε τον τομέα Κάτοχοι Καρτών.


4.png
Κάνοντας διπλό κλικ στις ελεύθερες γραμμές, ανοίγει το παράθυρο εισαγωγής δεδομένων στο οποίο συμπληρώνουμε τα στοιχεία του υπαλλήλου.

Αφού ολοκληρώσουμε την εγγραφή του υπαλλήλου, επιλέγουμε την κατάσταση Ενεργός και έπειτα Αποδοχή.