Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού

Revision as of 19:55, 9 October 2019 by Vera (talk | contribs) (Created page with "{{DISPLAYTITLE: Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού}} Για να έχουν οι χρήστες σας πρόσβαση στο πρόγρα...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search


Για να έχουν οι χρήστες σας πρόσβαση στο πρόγραμμα μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργιους χρήστες και κωδικούς πρόσβασης ώστε ο καθένας να ανοίγει το πρόγραμμα με τον προσωπικό του κωδικό.