Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού

Revision as of 09:47, 15 February 2020 by Nouvakis (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Για να έχουν διάφορα άτομα πρόσβαση στο πρόγραμμα, δημιουργούμε χρήστες και κωδικούς πρόσβασης ώστε ο καθένας να ανοίγει το πρόγραμμα με τον προσωπικό του κωδικό.