Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού

Revision as of 18:08, 12 October 2019 by Nouvakis (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Για να έχουν οι χρήστες πρόσβαση στο πρόγραμμα δημιουργούμε καινούργιους χρήστες και κωδικούς πρόσβασης ώστε ο καθένας να ανοίγει το πρόγραμμα με τον προσωπικό του κωδικό.