Δημιουργία χρήστη και αλλαγή κωδικού

Revision as of 19:56, 9 October 2019 by Vera (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


Για να έχουν οι χρήστες σας πρόσβαση στο πρόγραμμα μπορείτε να δημιουργήσετε καινούργιους χρήστες και κωδικούς πρόσβασης ώστε ο καθένας να ανοίγει το πρόγραμμα με τον προσωπικό του κωδικό.