Δημιουργία Κάρτας Υπαλλήλου

Jump to navigation Jump to search

Για να δημιουργήσουμε κάρτα υπαλλήλου τοποθετούμε την κάρτα στην συσκευή "NEMESIS USB" όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:


Cardmanager 8.png
Στη συνέχεια
  • κάνουμε κλικ στην επιλογή προσωπικό.
  • στο πεδίο κάτοχος κάρτας επιλέγουμε τον υπάλληλο από το αρχείο που συμπληρώσαμε νωρίτερα
  • επιλέγουμε τις προσβάσεις και υπηρεσίες που θα έχει ο υπάλληλος
  • στο κάτω μέρος της οθόνης επιλέγουμε προαιρετικά περιοχές δωματίων στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο υπάλληλος
  • τέλος επιλέγουμε την Δημιουργία